Hộp Nhựa Vuông Yến Sào FL 107 / 30g – FL 407 / 50g – FL 507 / 100g

Mã:

-FL 107 : 11.5 x 10.5 x 4.5 (cm) 30g yến sào – 80 Hộp / Bao

-FL 407 : 14 x 13 x 6 (cm) (500g hạt điều) – 50g yến sào – 48 Hộp / Bao

-FL 507 : 15.5 x 14.5 x 7 (cm) – 100g yến sào – 35 hộp / Bao

Màu sắc : Trong

Support Online(24/7) 091 891 3338